Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našom webe

Materská škola Komenského 1 v Bernolákove je 11 triedna materská škola pavilónového typu. Navštevuje ju 265 detí, o ktoré sa stará 23 pedagogických zamestnankýň, 6 prevádzkových zamestnankýň, 5 kuchárok a jeden školník.

Materská škola je zameraná na vytváranie pozitívneho postoja ku každodennej pohybovej aktivite, zdravému životnému štýlu a k prírode.

 

DESATORO PRE RODIČA MATERSKEJ ŠKOLY

1. Materská škola je v prevádzke od 7.00 do 16.30 hod. ( tel. kontakt 02/40 200 632, 0917 856 803 )
2. Rodič privádza dieťa do materskej školy do 7.00 hod. ( ideálne do 7:50 hod.) a prevezme po 15.00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy do 16.30 hod.
3. Pri príchode rodič alebo ním poverená osoba dieťa osobne odovzdá učiteľke a pri odchode sa dieťa rodičovi alebo ním poverenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora, nie ak rodič stojí za plotom.
4. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že dohliadame aj na deti, ktoré sú už prevzaté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta, na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. Deťom dovolíte činnosti, ktoré my im z bezpečnostných dôvodov nepovolíme (napr. šmýkať sa dolu hlavou). Nevoďte si, prosím, kamarátov a kamarátky s deťmi, pretože musíme dodržiavať prísne opatrenia proti šíreniu nákazlivých chorôb.
5. Ak dieťa musí mať z objektívnych dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je potrebné podať žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa spolu s vyjadrením odborného lekára, nie pediatra. Bližšie informácie Vám poskytne vedúca školskej kuchyne Mgr. Mária Uhrová t.č. 0905 550 562.
6. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 30,- eur, a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia.

7. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo šekovou poukážkou.

8.Čítajte informácie na vývesných tabuliach, nástenkách, oboznámte sa so Školským poriadkom

9. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ aj v priebehu celého roka
* uzavreté prezuvky/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
* nezabudnite deťom podpísať všetko vrátane čiapok, bundičiek, aj to, čo budú mať na sebe oblečené
* odporúčame dať deťom do skrinky papierové hygienické vreckovky v boxe, vlhčený toaletný papier (nie utierky), hrebeň na česanie, igelitové vrecká na znečistené oblečenie
Čo do materskej školy nepatrí:
* žuvačky, cukríky, sladkosti, jedlo a pitie z domu
* plienky, cumlíky do pusy, fľašky s cumlíkom
* drobné predmety, retiazky, prstienky, náramky
* hračky z domu

10. Deti si pred vstupom do triedy majú umyť ruky, zabraňujeme prenosu infekcie.

Novinky

Oznam!!!

17.06.2022 16:01
Oznam!!! Rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 budú podané 30.6.2022 na poštu. Ďakujeme za porozumenie Vedenie materskej školy  

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ

01.05.2022 15:47
Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2022 (1).docx (21523) Žiadosť o prijatie do MŠ 2022.docx (16,6 kB)

STAŇME SA AKTÍVNYMI RODIČMI - ROZDÁVAJME RADOSŤ NAŠIM DEŤOM

15.03.2022 11:56
  Milí rodičia a priatelia Materskej školy, toto je prosba a pozvanie pre rodičov, ktorým nie je ľahostajné, ako naše deti trávia čas v Materskej škole. Aby sme mohli zrealizovať všetky plánované aktivity pre naše deti v tomto školskom roku, hľadáme aj možnosť získať finančné prostriedky...

Staňte sa aktívnymi rodičmi....

15.03.2022 11:52
Vážený rodičia    Blíži sa obdobie podania  2% z daní za rok 2021, pomôžte nám prosím pri realizácii akcií a aktivít pre deti v našej MŠ.   S pozdravom   Andrea Oberta riaditeľka Materská škola Komenského 1 900 27  Bernolákovo tel.č. 0917...

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

17.02.2022 10:53
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční elektronicky od 2.5.2022 do 5.5.2022   Ďakujem, s pozdravom   Andrea Oberta riaditeľka Materská škola Komenského 1 900 27  Bernolákovo tel.č. 0917 856 803 www.msbernolakovo.sk    

Školský poriadok 2021 -2022

25.09.2021 18:08
Milí Rodičia  V časti Dokumenty možete nájsť nový - Školský poriadok 2021 -2022 a v časti RZ pri MŠ - Stanovy RZ pri MŠ Bernolákovo    s pozdravom  Vedenie MŠ

Podmienky, prevádzka a vnútorný režim materskej školy počas školského roka 2021/2022

31.08.2021 20:47
Podmienky, prevádzka a vnútorný režim materskej školy počas školského roka 2021/2022   Zoznam detí, ktoré budú od 02.09.2021 navštevovať MŠ bude zverejnený na vyvesených tabuliach pri vstupoch do MŠ podľa veku ( od Komenského ulice a od Dukelskej ulice ) V prevádzke budú všetky...

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

31.08.2021 20:47
Materská škola, Komenského 1, 900 27 Bernolákovo INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 Od 02.09.2021 (štvrtok) začína prevádzka materskej školy Prevádzka materskej školy je od 07:00 hod. do 16:30 hod. (Kvôli nariadeniu RÚVZ boli dočasne zrušené zberné triedy, aby nedochádzalo k...

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ ELEKTRONICKY OD 3.5.2021 DO 7.5.2021

09.02.2021 06:03
Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2021.docx (16747) Žiadosť o prijatie do MŠ 2021.docx (16802)  

Pokyny celoplošné testovanie

02.11.2020 23:01
Pokyny_celoplosne_testovanie_MŠ_03.11.2020.docx (54237)
1 | 2 | 3 >>