Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našom webe

Materská škola Komenského 1 v Bernolákove je 11 triedna materská škola pavilónového typu. Navštevuje ju 265 detí, o ktoré sa stará 23 pedagogických zamestnankýň, 6 prevádzkových zamestnankýň, 5 kuchárok a jeden školník.

Materská škola je zameraná na vytváranie pozitívneho postoja ku každodennej pohybovej aktivite, zdravému životnému štýlu a k prírode.

 

DESATORO PRE RODIČA MATERSKEJ ŠKOLY

1. Materská škola je v prevádzke od 6.30 do 17.00 hod. (tel. kontakt 02/40 200 632, 0917 856 803)
2. Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme po 15.00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy t.j. do 17.00 hod.
3. Pri príchode rodič alebo ním poverená osoba dieťa osobne odovzdá učiteľke  a pri odchode sa dieťa rodičovi alebo ním poverenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora, nie ak rodič stojí za plotom.
4. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že strážime aj deti, ktoré sú už vybraté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. Deťom dovolíte činnosti, ktoré my im z bezpečnostných dôvodov nedovolíme (napr. šmýkať sa dolu hlavou). Nevoďte si, prosím, kamarátov a kamarátky s deťmi, musíme dodržiavať prísne opatrenia proti šíreniu nákazlivých chorôb.
5. Ak dieťa musí mať z objektívnych dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je potrebné podať žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. Bližšie informácie Vám poskytne vedúca školskej kuchyne Mgr. Mária Uhrová t.č. 0905 550 562.
6. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 15.-€ a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza  do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia. Príspevok sa uhrádza šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
7. Čítajte informácie na tabuliach, nástenkách.
8. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ
 -  uzavreté papuče/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie(spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
 -  nezabudnite deťom podpísať všetko, aj to čo budú mať na sebe oble
 -  odporúčame dať deťom do skrinky papierové hygienické vreckovky a hrebeň na česanie, igelitové    vrecká na znečistené oblečenie.
9. Čo do materskej školy nepatrí:  
 - žuvačky, tvrdé cukríky, sladkosti
 - plienky, cumlíky do pusy, fľaša na pitie s cumľom
 - drobné predmety, čo by si mohli vložiť do úst, nosa
 - jedlo, pitie
 10. Deti si pred vstupom do triedy majú umyť ruky, zabraňujeme prenosu infekcie.
 

Novinky

OZNAM : Prijímanie detí rok 2019/2020

16.01.2019 12:32
Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2019(4).docx (17243)

Nahlasovanie chorobnosti detí

16.01.2019 12:17
Vážení rodičia, berte prosím na vedomie, že:     •ak sa u vášho dieťaťa prípadne v domácnosti vyskytne infekčné ochorenie (napr. rotavírus, mononukleóza), v zmysle ochrany zdravia vašich detí ako aj pedagogických a prevádzkových zamestnancov materskej školy, vás žiadame, aby ste to...

Oznam

13.02.2018 13:01
Milí rodičia,       ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste prispeli 2% z dane za rok 2016 rodičovskému združeniu pri MŠ v Bernolákove. Za rok 2016 sme spolu s rodičmi detí zo základnej školy “darovali” nášmu OZ 5 156,42 €. Tieto peniaze sme investovali veľmi rozumne: zariadili ...

Oznam o prijímaní detí 2017/2018.

17.01.2018 09:47
Riaditeľstvo Materskej školy Komenského 1, Bernolákovo oznamuje všetkým rodičom, že písomné žiadosti  o prijatie detí do Materskej školy v Bernolákove pre školský rok 2018/2019 spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa môžu predložiť riaditeľke materskej školy...