Vitajte na našom webe

 

Vitajte na našom webe

Materská škola Komenského 1 v Bernolákove je 11 triedna materská škola pavilónového typu. Navštevuje ju 265 detí, o ktoré sa stará 23 pedagogických zamestnankýň, 6 prevádzkových zamestnankýň, 5 kuchárok a jeden školník.

Materská škola je zameraná na vytváranie pozitívneho postoja ku každodennej pohybovej aktivite, zdravému životnému štýlu a k prírode.

 

DESATORO PRE RODIČA MATERSKEJ ŠKOLY
 

 1. Materská škola je v prevádzke od 6:30.00 do 17:00 hod.(tel. kontakt 02/40 200 632, 0917 856 803

                Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod. ( ideálne do 7:50 hod.) a prevezme po 15.00 hod.

 1. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy do 17­:00 hod.
 2. Pri príchode zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba, dieťa osobne odovzdá učiteľke a pri odchode sa dieťa zákonnému zástupcovi alebo splnomocnenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora, nie ak rodič stojí za plotom
 3. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že dohliadame aj na deti, ktoré sú už prevzaté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta, na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. Deťom dovolíte činnosti, ktoré my im z bezpečnostných dôvodov nepovolíme (napr. šmýkať sa dolu hlavou). Nevoďte si, prosím, kamarátov a kamarátky s deťmi, pretože musíme dodržiavať prísne opatrenia proti šíreniu nákazlivých chorôb.
 4. Ak dieťa musí mať z objektívnych dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je potrebné podať žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa spolu s vyjadrením odborného lekára, nie pediatra. Bližšie informácie Vám poskytne vedúca školskej kuchyne Mgr. Mária Uhrová t.č. 0905 550 562.
 5. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 35,- eur, a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia.
 6. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo šekovou poukážkou.
 7. Čítajte informácie na vývesných tabuliach, nástenkách, oboznámte sa so Školským poriadkom
 8. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ aj v priebehu celého roka
  •   uzavreté prezuvky/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
  •   nezabudnite deťom podpísať všetko vrátane čiapok, bundičiek, aj to, čo budú mať na sebe oblečené
  •   odporúčame dať deťom do skrinky papierové hygienické vreckovky v boxe, vlhčený toaletný papier (nie utierky), hrebeň na česanie, igelitové vrecká na znečistené oblečenie
  Čo do materskej školy nepatrí:
  •   žuvačky, cukríky, sladkosti, jedlo a pitie z domu
  •   plienky, cumlíky do pusy, fľašky s cumlíkom
  •   drobné predmety, retiazky, prstienky, náramky
  •   hračky z domu
 9. Deti si pred vstupom do triedy majú umyť ruky, zabraňujeme prenosu infekcie.

 

Novinky

Oznam !!!!!!

13.03.2020 15:06
Materská škola je na príkaz zriaďovateľa od pondelka 9.3.2020 do odvolania zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie MŠ

OZNAM : Prijímanie detí rok 2020/2021 MŠ Nová Lúka

29.02.2020 19:27
Žiadosť o prijatie do MŠ Nová Lúka.docx (16706) Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2020.docx (17760)

OZNAM 2%

10.02.2020 14:20
Ako každý rok, aj teraz sa nám blíži daňové obdobie. Tí, ktorí ešte neviete, kam svoje 2 % poukázať, budeme veľmi radi, ak tak urobíte v prospech nášho občianskeho združenia. Pomôžete tým vašim/našim deťom k bohatšiemu programu a k novým skúsenostiam a zážitkom, ktoré vďaka finančnej podpore od vás...

OZNAM : Prijímanie detí rok 2020/2021

29.01.2020 09:11
Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2020.docx (17760) Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (16708)  

Začiatok školského roku 2019/2020

23.08.2019 11:01
Nový školský rok začína 2.9.2019. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „ DESATORE PRE RODIČA“ na úvodnej stránke www.msbernolákovo.sk.

OZNAM : Prijímanie detí rok 2019/2020

16.01.2019 12:32
Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2019(4).docx (17243)

Nahlasovanie chorobnosti detí

16.01.2019 12:17
Vážení rodičia, berte prosím na vedomie, že:     •ak sa u vášho dieťaťa prípadne v domácnosti vyskytne infekčné ochorenie (napr. rotavírus, mononukleóza), v zmysle ochrany zdravia vašich detí ako aj pedagogických a prevádzkových zamestnancov materskej školy, vás žiadame, aby ste to...
<< 1 | 2 | 3