Plán akcií na školský rok 2016-2017

03.03.2017 08:10

Plán aktivít  na školský rok 2016/2017

Mesiac

Usporiadajúca organizácia

Termín

Názov akcie

Trieda

 

September

2016

Materská škola

16.9.2016

Brigáda rodičov

rodičia

Zväz záhradkárov

28.9.2016

Výstava ovocia a zeleniny

v KD

  Všetky deti

Materská škola

 

Vychádzky do okolia

Všetky deti

 

 

Október 2016

Materská škola

 

Triedne akcie s rodičmi

opekačky, vystúpenie, jesenné tvorivé dielne

Všetky deti podľa dohody

 

Klub dôchodcov

 

22.10.2016

 

 

Vystúpenie ku dňu starších

Motýlikova trieda

27.10.2016

 

Návšteva POHODY

Sovičková trieda

 

 

November 2016

Ľubomír Voštinár

3.11.2016

Vianočné fotenie detí

Všetky deti

Fidlikanti

23.11.2016  10.hod. v KD

Hudobný program

Všetky deti

 

Materská škola

 

 

Triedne akcie s rodičmi

 

Všetky deti podľa dohody.

 

 

 

 

 

December 2016

 

Materská škola

1.12.2016 o 10.hod.      v KD

Mikuláš

( pán Gregorička)

 

Všetky deti

 

MŠ – 3.trieda

 

Tradície na sv. Luciu,

Vianočné tradície

 

Všetky deti

 

Materská škola

 

Triedne akcie

Adventné a Vianočné posedenia s rodičmi

Všetky deti podľa dohody

 

 

ZUŠ

 

 

 

19.10.2016 o 10.15.hod. v KD

 

 

 

Vianočný koncert

 

 

Všetky deti

 

Január 2017

Divadlo Baretka

Adam Kmeťo

 

17.1.2017 o 10.hod.      v KD

 

INDIÁNSKA ROZPRÁVKA

 

Všetky deti

 

Materská škola

27.1.2017 o 10.hod.      v KD

TRIEDA PRE TRIEDU

Vystúpenia detí

 

Všetky deti

 

 

Február 2017

 

Juhás - ujo Jano

7.2.2017 o 10.hod.      v KD

 

Hudobný program

 

Všetky deti

 

Materská škola

 

popoludní

 

Fašiangové popoludnie -KARNEVAL

 

Všetky deti

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec   2017

 

 

 

Materská škola

 3.a 9. trieda

 

Koniec Fašiangov

Pochovávanie basy

 

Všetky deti

 

Materská škola

 

Vynášanie Moreny

Jarné tradície.

 

Všetky deti

 

Materská škola

7.3.2017 o 10.hod.      v KD

SIMSALABIM

Hudobný program

 

Všetky deti

 

Materská škola

7.,14.,21.,

28. 3. 2017

Školáci čítajú rozprávky škôkárom

Všetky triedy

 

 

ENVIROKONE

 

20.3.2017

 

POLE

 

1,2,3,4 trieda

 

 

23.3.2017

 

VODA

 

9,10,11 trieda

 

POLE

 

5,6,7,8 trieda

 

Materská škola

 

 

Návšteva knižnice

 

Všetky deti

podľa dohody v knižnici

 

 

 

Návšteva ZŠ

 

Predškoláci

 

 

 

Apríl

2017

 

Športový klub

Delfín Senec

Valéria Pipíšková

 

 

1. termín:

3.-7.4.,

10.12.4.

2017

 

 

Plavecký kurz

1,2 skupina v každom termíne

Predškoláci

1.termín

( včeličková a rybičková tieda)

 

2.termín

( ježková a mravčeková trieda)

 

 

2.termín:

10.-12.4.

19.a 20.4.

2017

Materská škola

 

Veľkonočné tradície

Všetky deti

 

 

 

 

 

 

Máj

2017

 

 

 

Materská škola

 

25.3.2017

22.4.2017

 

    Jarné brigády rodičov 

      SVETOVÝ DEŇ VODY

             DEŇ ZEME

 

ZUŠ

16.5.2017 o 10.hod.     v ZUŠ

 

Koncert

 

Predškoláci

 

 

 

Materská škola

 

 

 

 

 

 

16.,18.2017 o 16.hod. v KD

 

 

 

 

Akadémia 35. výročie založenia MŠ

 

 

Všetky deti podľa rozpisu

 

16.5.

maláci

stredňáci

 

18.5.

predškoláci

 

 

ENVIROKONE

 

 

29.5.2016

           

POLE

 

9,10,11 trieda

 

VODA

 

5,6,7,8 trieda

 

 

30.5.2016

 

 

VODA

 

1,2,3,4 trieda

 

LES

 

9,10,11 trieda

 

Máj-jún

2017

 

 

Materská škola

 

 

 

Vychádzky v Bernolákove a blízkom okolí

 

Všetky deti podľa  plánu vychádzok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

2017

 

Materská škola

 

 

MDD

 

Všetky deti

 

SCÉNICKÉ KINO

 

 

6.6.2017

 

KD

Dopoludnia 1,2,3,4,5,6,7tr.

Popoludní 8,9,10,11 tr.

 

 

Všetky deti podľa dohody

 

ENVIROKONE

 

9.6.2017

 

LES

 

1,2,3,4 tr.

 

13.6.2017

 

LES

 

5,6,7,8 tr.

 

Materská škola

 

 

Školské výlety

 

Všetky deti podľa dohody

 

Materská škola

 

19.6.-23.6.

2017

 

ŠVP Lômy

 

Predškoláci

 

ENVIROKONE

 

27.6.2017

od 9.30

 

Jazdenie detí na poníkoch

 

Všetky deti podľa dohody

 

Materská škola

 

 

Rozlúčkové posedenia      pri ohníčku

 

Všetky deti podľa dohody

 

Materská škola

 

 

ROZLÚČKA      PREDŠKOLÁKOV

 

Predškoláci