Oznam

13.02.2018 13:01

Milí rodičia,

 

 

 

ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste prispeli 2% z dane za
rok 2016 rodičovskému združeniu pri MŠ v Bernolákove.
Za rok 2016 sme spolu s rodičmi detí zo základnej školy “darovali” nášmu OZ 5 156,42 €.
Tieto peniaze sme investovali veľmi rozumne: zariadili  interaktívne tabule do 4 tried, nakúpili zubné
kefky, gumene podlažia a na MDD.
Ak sa rozhodnete pomáhať aj naďalej, budeme veľmi radi.
Tento rok máme v pláne dokúpiť hojdačky, pieskovisko zo zatienením a dokúpiť tieniace plachty, ktoré
ochránia naše detičky, časť peňazí vyčleníme na kultúrne podujatia a MDD.
 
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov je nasledovný:
1.      Do 15.2.2018 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň.
2.      Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3.      Z tohto potvrdenia si vieme zistiť dátum  zaplatenia dane a vypočítať:

a)      2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžeme v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
b)      3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017
dobrovoľnícky pracovali.

4.      Údaje o našom OZ už sú vypísané v priloženom Vyhlásení, dopíšte, prosím, sumu, ktorú nám chcete
poukázať.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so
zaslaním Vašich údajov (meno a adresa..... NIE však poukázaná suma) – novinka roku 2016.
5.      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2018 výlučne na daňový úrad
podľa Vášho bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie
o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
6.      Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% ( 3%) v prospech
Vami vybraného prijímateľa.
 
ĎAKUJEME!!!
Zuzana Hűttnerová – predseda OZ, členovia OZ pri MŠ v Bernolákove, Andrea Oberta – riaditeľka MŠ,
personál MŠ a všetci škôlkari.

 

 

Vyhlásenie-2perc-2018-DP-2017.pdf (545,9 kB)