Oznam o prijímaní detí 2017/2018.

17.01.2018 09:47

Riaditeľstvo Materskej školy Komenského 1, Bernolákovo oznamuje všetkým rodičom, že písomné žiadosti  o prijatie detí do Materskej školy v Bernolákove pre školský rok 2018/2019 spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa môžu predložiť riaditeľke materskej školy v dňoch od 2.5.2018 do 4.5.2018 v čase od 15:00 do 16,30 hodiny v budove materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2018.docx (16973)

 

žiadosť o prijatie MŠ Ber..docx (15 kB)