Podmienky, prevádzka a vnútorný režim materskej školy počas školského roka 2021/2022

31.08.2021 20:47

Podmienky, prevádzka a vnútorný režim materskej školy počas školského roka 2021/2022

 

Zoznam detí, ktoré budú od 02.09.2021 navštevovať MŠ bude zverejnený na vyvesených tabuliach pri vstupoch do MŠ podľa veku ( od Komenského ulice a od Dukelskej ulice )

V prevádzke budú všetky triedy, odporúčame využívať vchody:

 • 1. trieda myšičkova ( vstup z Dukelskej ulice  - myšičková šatňa )
 • 2.trieda zajačikova ( vstup z Dukelskej ulice - cez átrium do zajačikovej šatne )
 • 3. trieda mačičkova ( vstup z Komenského ulice – bočný vchod od dopravného ihriska )
 • 4. trieda sovičkova ( vstup z Dukelskej ulice – šatňa na prízemí )
 • 5.trieda včeličkova ( vstup z Komenského ulice – šatňa pod schodmi na poschodie )
 • 6. trieda žabkova ( vstup z Komenského ulice – šatňa pod schodmi na poschodie )
 • 7. trieda lienková ( vstup z Komenského ulice – šatňa na spojovacej chodbe )
 • 8. rybičkova trieda ( vstup z Dukelskej ulice – rybičková šatňa )
 • 9. motýlikova trieda ( vstup z Dukelskej ulice – šatňa na prízemí )
 • 10. mravčekova trieda ( vstup z Komenského ulice – hlavný vchod )
 • 11. ježkova trieda ( vstup hlavný vchod z Komenského ulice – hlavný vchod )

Rotácia pri pobyte vonku bude v každej triede na nástenke. Na jednom mieste sa nesmú zdržiavať dve triedy. Vždy iba daná trieda...

Prevádzka materskej školy

Materská škola bude otvorená v obmedzenom režime za príslušného dodržiavania hygienických požiadaviek v súvislosti s prevenciou nákazy COVID – 19 so zabezpečením ucelených kolektívov. Ruší sa schádzacia trieda.

Prevádzka bude otvorená od 7:00 -16:30 hod.

Dieťa prichádza do materskej školy do 8:00 hod.

Odchod dieťaťa je možný od 15:00 do 16:30 hod.

 

Príchod a odchod detí

 • Do materskej školy môže byť prijaté iba dieťa z rodiny, ktorá nie je v karanténe, ani nie je v styku s osobami, ktoré sú v karanténe
 • Dieťa do školy privádza a odvádza z pravidla osoba žijúca v spoločnej domácnosti
 • Sprevádzajúca osoba a dieťa prichádzajú, aj odchádzajú s prekrytými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe do interiéru si osoby vydezinfikujú ruky.
 • Do interiéru šatne príslušnej triedy vchádzajú max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti. Ostatní čakajú v exteriéry s rozostupmi 2 metre. Nezhromažďovať sa v interiéry, exteriéry materskej školy, ani pred areálom MŠ.

Ráno odovzdáva sprevádzajúca osoba dieťa poverenému zamestnancovi školy do pridelenej triedy     ( zoznamy detí budú zverejnené na nástenkách v spojovacích chodbách).

Poverený zamestnanec v rámci ranného filtru: zmeria teplotu dieťaťu, skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa ( bez znakov respiračných ochorení zápalu – začervenania očí a pod...) až následne, po negatívnom výsledku, môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Pri nameranej teplote nad 37,2 °C u dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prijaté. Sprevádzajúca osoba zostáva pri dieťati až do ukončenia ranného filtra. Po odovzdaní dieťaťa okamžite opúšťa priestory materskej školy.

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup. V prípade ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú  sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia. Po zistení príznakov je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe, aj po každom prerušení dochádzky na tri dni a viac písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .

 

Organizácia predprimárneho vzdelávania

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít organizuje v exteriéri MŠ.

V exteriéri sa bude pobyt realizovať vo vytvorených skupinách, podľa určeného harmonogramu, nestretávajú sa skupiny navzájom.

Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška. Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa náhradné rúško do skrinky ( 1x ráno - uloží do sáčku, 2x popoludní  na použite)

Do odvolania sa neorganizujú žiadne  akcie

Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov.

 

 

Stravovanie

 

Deti sa stravujú v materskej škole v príslušnej jedálni vždy podľa časového harmonogramu. Po každej skupine sa priestor jedálne dezinfikuje.

Deti prichádzajú do styku iba s vlastným riadom.

                              

                                               1.skupina                                                           2.skupina

1.    Desiata               od 08:30  do 08:50 hod.                               od 09:00 do 09:20

 1. Obed                   od 11:30  do 12:00 hod.                               od 12:15 do 12:45                          
 2. Olovrant            od 14:30  do 14:50 hod.                               od 15:00 do 15:20

 

Odpočinok

 

Deti budú odpočívať na ležadlách v samostatnej spálni bez vankúšov.

Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1x týždenne !!!

 

Organizácia v šatni a v umyvárni

 

Pri osobnej hygiene budú zabezpečené dezinfekčné mydlá v dávkovačoch . Deti budú používať papierové utierky a uteráky v pridelených boxoch, ktoré sa budú 2x týždenne vymieňať za čisté

 

Hygienické požiadavky

 

Priestory materskej školy prešli  rozsiahlou dezinfekciou a čistením všetkých hračiek.

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvárni, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dva krát denne a podľa potreby.

Osobitný dôraz sa kladie na spoločné priestory, vstupy, šatne, kľučky a úchyty na skrinkách a zábradliach.

 

 

VSTUP DO AREÁLU A BUDOVY MŠ

 • Len s rúškom
 • Náhradné oblečenie ( spodná bielizeň, tričko s krátkym rukávom, tepláky, prípadne legíny, ponožky), jedno rúško so sebou a to druhé náhradné, ktoré bude mať dieťa v skrinke. Pyžamo ( vankúšik nie) , prezuvky – uzavreté papuče čiže pevnú obuv ( nie šľapky), nezabudnite na pokrývku hlavy na ochranu pred slnkom
 • Nezabudnite deťom podpísať všetko, aj to čo budú mať na sebe oblečené
 • Ďalej odporúčame dať deťom do skrinky papierové hygienické vreckovky a hrebeň na česanie, igelitové vrecká na znečistené oblečenie ( osobné veci ).
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška
 • Rúška nosia deti aj pedagogickí pracovníci v čase pohybu sprevádzajúcich osôb v interiéry MŠ

Pokyny pre rodičov k otvoreniu MŠ

Pri privádzaní dieťaťa do MŠ zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení a dodržiava pokyny riaditeľa MŠ.

Prevádzka MŠ bude v čase od 07:00 do 16:30 hod. – na základe pokynov.

Deti sa  budú ráno preberať od 7:00 – 8:00 hod. v pridelených triedach

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra . V prípade, že u dieťaťa  je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho alebo riaditeľa MŠ. Ak je dieťa vylúčené zo zdravotných dôvodov, musí byť doma min. 48 hodín. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred MŠ, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Zákonný zástupca nosí rúško celý čas v MŠ aj exteriéri.

 

Ďakujeme za spoluprácu.....

 

 

 

Kolektív MŠ