Podmienky, prevádzka a vnútorný režim materskej školy počas školského roka 2022/2023

26.08.2022 12:24

Zoznam detí, ktoré budú od 05.09.2022 navštevovať MŠ bude zverejnený na vyvesených tabuliach pri vstupoch do MŠ podľa veku ( od Komenského ulice a od Dukelskej ulice )

V prevádzke budú všetky triedy, odporúčame využívať vchody:

 • 1. trieda myšičkova             ( vstup z Dukelskej ulice  - myšičková šatňa )
 • 2.trieda zajačikova              ( vstup z Dukelskej ulice - cez átrium do zajačikovej šatne )
 • 3. trieda mačičkova             ( vstup z Komenského ulice – bočný vchod od dopravného ihriska )
 • 4. trieda sovičkova              ( vstup z Dukelskej ulice – šatňa na prízemí )
 • 5.trieda včeličkova              ( vstup z Komenského ulice – šatňa pod schodmi na poschodie )
 • 6. trieda žabkova                 ( vstup z Komenského ulice – šatňa pod schodmi na poschodie )
 • 7. trieda lienková                ( vstup z Komenského ulice – šatňa na spojovacej chodbe )
 • 8. rybičkova trieda               ( vstup z Dukelskej ulice – rybičková šatňa )
 • 9. motýlikova trieda             ( vstup z Dukelskej ulice – šatňa na prízemí )
 • 10. mravčekova trieda          ( vstup z Komenského ulice – hlavný vchod )
 • 11. ježkova trieda                 ( vstup hlavný vchod z Komenského ulice – hlavný vchod )

Rotácia pri pobyte vonku bude v každej triede na nástenke. Na jednom mieste sa nesmú zdržiavať dve triedy z bezpečnostných dôvodov. Vždy iba daná trieda...

Prevádzka materskej školy

Materská škola bude otvorená v obmedzenom režime za príslušného dodržiavania hygienických požiadaviek v súvislosti s prevenciou nákazy COVID – 19 so zabezpečením ucelených kolektívov. Ruší sa schádzacia trieda.

Prevádzka bude otvorená od 06:30 – 17:00 hod.

Dieťa prichádza do materskej školy do 7:50 hod. (o 8:00 hod. sa zamykajú vchody a vstupné bránky do MŠ)

Odchod dieťaťa je možný od 15:00 do 17:00 hod.

 Príchod a odchod detí

 • Do materskej školy môže byť prijaté iba zdravé dieťa
 • Dieťa do školy privádza a odvádza z pravidla osoba žijúca v spoločnej domácnosti
 • Sprevádzajúca osoba a dieťa prichádzajú, aj odchádzajú bez zbytočného zdržiavania sa v priestoroch MŠ. Neodporúčame sa zhromažďovať  v interiéry, exteriéry materskej školy, ani pred areálom MŠ.
 • Pri vstupe do interiéru si osoby vydezinfikujú ruky

Ráno odovzdáva sprevádzajúca osoba dieťa službukonajúcemu učiteľovi školy.

Od 6:30 do 7:00 hod. budú deti v schádzacích triedach:

• v 10. triede sa budú schádzať deti z 11. triedy a zo 7. triedy

• v  2. triede sa budú schádzať deti z 1. triedy, z 3. triedy, z 5. triedy a zo 6. triedy

v 8. triede sa budú schádzať deti z 9. triedy a zo 4 triedy

Po 7:00 hod. budú deti vo svojich triedach.

Popoludní službukonajúci učiteľ môže odovzdať dieťa len zákonnému zástupcovi alebo inej, ním splnomocnenej osobe.

Do 16:30 hod. sú deti vo svojich triedach.

Od 16:30 hod. si deti môžete prevziať v rozchádzacích triedach:

• v 10. triede budú deti z 11. triedy a zo 7. triedy

v 1. triede budú deti z 2. triedy, z 3.triedy, z 5. triedy a zo 6. triedy

v 8. triede budú deti z 9. triedy a zo 4. triedy

Službukonajúci učiteľ v rámci ranného filtru zmeria teplotu dieťaťu, skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa ( bez znakov respiračných ochorení zápalu – začervenania očí a pod...) až následne, po negatívnom výsledku, môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Pri nameranej teplote nad 37,2 °C u dieťaťa, nebude dieťa do MŠ prijaté. Sprevádzajúca osoba zostáva pri dieťati až do ukončenia ranného filtra. Po odovzdaní dieťaťa okamžite opúšťa priestory materskej školy.

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup. V prípade ak sa prejavia príznaky akéhokoľvek ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú  sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia. Po zistení príznakov je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe, aj po každom prerušení dochádzky na tri dni a viac písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  = potvrdenie o bezpríznakovosti 

Organizácia predprimárneho vzdelávania

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít organizuje v exteriéri MŠ.

V exteriéri sa bude pobyt realizovať vo vytvorených skupinách, podľa určeného harmonogramu,

Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov a bezpečnosti...

 

Stravovanie

Deti sa stravujú v materskej škole v príslušnej jedálni vždy podľa časového harmonogramu.

                           1.skupina                                                       2.skupina

Desiata              od 08:30  do 08:50 hod.                               od 09:00 do 09:20

Obed                 od 11:30  do 12:00 hod.                               od 12:15 do 12:45                          

Olovrant                        od 14:30  do 14:50 hod.                               od 15:00 do 15:20

Odpočinok

Deti odpočívajú na ležadlách v samostatnej spálni bez vankúšov.

Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať podľa harmonogramu...

Organizácia v šatni a v umyvárni

Pri osobnej hygiene sú zabezpečené mydlá v dávkovačoch . Deti používajú papierové utierky a uteráky v pridelených boxoch, ktoré sa 2x týždenne vymieňajú za čisté

Hygienické požiadavky

Priestory materskej školy prešli  rozsiahlou dezinfekciou a čistením všetkých hračiek.

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvárni, ako aj hrové prvky v exteriéri sa priebežne dezinfikujú

Osobitný dôraz sa kladie na čistenie spoločných priestorov ( vstupy, šatne, kľučky a úchyty na skrinkách a zábradliach)

VSTUP DO AREÁLU A BUDOVY MŠ

 • Iba zdravé osoby, bez príznakov akéhokoľvek ochorenia
 • Náhradné oblečenie ( spodná bielizeň, tričko s krátkym rukávom, tepláky, prípadne legíny, ponožky).Pyžamo ( vankúšik nie) , prezuvky – uzavreté papuče čiže pevnú obuv ( nie šľapky), nezabudnite na pokrývku hlavy na ochranu pred slnkom
 • Nezabudnite deťom podpísať všetko, aj to čo budú mať na sebe oblečené
 • Ďalej odporúčame dať deťom do skrinky papierové hygienické vreckovky a hrebeň na česanie, igelitové vrecká na znečistené oblečenie ( osobné veci ).

Pokyny pre rodičov k otvoreniu MŠ

Pri privádzaní dieťaťa do MŠ zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení a dodržiava pokyny riaditeľa MŠ.

Prevádzka MŠ bude v čase od 07:00 do 17:00 hod.

Deti sa  budú ráno preberať od 7:00 – 8:00 hod. v pridelených triedach

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra . V prípade, že u dieťaťa  je akékoľvek podozrenie na ochorenie, nebude  prijaté do MŠ. Ak je dieťa vylúčené zo zdravotných dôvodov, musí byť doma min. 48 hodín. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred MŠ, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

 

Ďakujeme za spoluprácu.....

 

Kolektív MŠ