STAŇME SA AKTÍVNYMI RODIČMI - ROZDÁVAJME RADOSŤ NAŠIM DEŤOM

15.03.2022 11:56

  Milí rodičia a priatelia Materskej školy, toto je prosba a pozvanie pre rodičov, ktorým nie je ľahostajné, ako naše deti trávia čas v Materskej škole.

Aby sme mohli zrealizovať všetky plánované aktivity pre naše deti v tomto školskom roku, hľadáme aj možnosť získať finančné prostriedky z iných zdrojov, ako len z príspevkov VÁS RODIČOV. V minulých školských rokoch sme získali finančnú podporu zo Zamestnaneckého grantu Nadácie ORANGE na vybudovanie vyvýšených záhonov v zadnej časti Materskej školy, od spoločnosti DELL sme získali finančné prostriedky na oddychovú zónu pod korunami stromov so stolmi a lavičkami, v spolupráci s rodičmi sme spravili ohnisko s lavičkami na spoločné stretávanie sa rodín s učiteľkami detí, dobudovali sme vyvýšené záhony, do ktorých si deti s učiteľkami sadia vlastnoručne vypestované priesady a zapájajú sa tak každoročne do projektu „ Od semienka k rastlinke a výrobku ....

Budeme vďační, ak nám pomôžete nájsť sponzorov, nadácie poskytujúce granty alebo využijete zamestnanecké granty Vašich firiem pre dobrú vec - pre aktivity našich detí. Ďakujeme, že uvažujete ako pomôcť!

Blíži sa obdobie, kedy nám môžete prispieť aj 2 % z Vašich daní....

Kontaktujte, prosím, Vášho triedneho zástupcu alebo riaditeľku školy či predsedníčku RZ pri Materskej škole.

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove  predsedníčka RZ, JUDr. Eva Melichárková