Staňte sa aktívnymi rodičmi....

15.03.2022 11:52

Vážený rodičia 

 

Blíži sa obdobie podania  2% z daní za rok 2021, pomôžte nám prosím pri realizácii akcií a aktivít pre deti v našej MŠ.

 

S pozdravom

 

Andrea Oberta

riaditeľka

Materská škola

Komenského 1

900 27  Bernolákovo

tel.č. 0917 856 803

www.msbernolakovo.sk