Začiatok školského roku 2019/2020

23.08.2019 11:01

Nový školský rok začína 2.9.2019. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „ DESATORE PRE RODIČA“ na úvodnej stránke www.msbernolákovo.sk.