ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ ELEKTRONICKY OD 3.5.2021 DO 7.5.2021

09.02.2021 06:03

Podmienky prijímania detí do Materskej školy 2021.docx (16747)
Žiadosť o prijatie do MŠ 2021.docx (16802)