Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

17.02.2022 10:53

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční elektronicky od 2.5.2022 do 5.5.2022

 

Ďakujem, s pozdravom

 

Andrea Oberta

riaditeľka

Materská škola

Komenského 1

900 27  Bernolákovo

tel.č. 0917 856 803

www.msbernolakovo.sk