Kontakty MŠ

 

Kontakt

Riaditeľka: Andrea Oberta                                                                                            

                  02/40 200 630, 0917 856 803

                               email: riaditelka@msbernolakovo.sk

Zástupkyňa: Bc. Hana Trubačová

                                02/40 200 632

                                email: zastupkyna@msbernolakovo.sk

Vedúca kuchyne: Mgr. Mária Uhrová                   

                  02/40 200 631, 0905 550 562

                               email: veducakuchyne@msbernolakovo.sk