Školská kuchyňa pri MŠ

 

Odhlasovanie detí zo stravy je možné prostredníctvom školského systému EduPage.

V mobilnej aplikácii odhlasujete prostredníctvom záložky Jedálny lístok“, v prihlásení cez www stránku odhlasujete deti prostredníctvom záložky Komunikácia, Školská jedáleň.

Odhlasovať môžete deti na niekoľko dní vopred, jedálny lístok však musí byť aktívny, t.j. vyplnený.
Odhlasovanie v aktuálny deň je možné do 7:00. Dieťa odhlasujete vždy na celý deň.

Využívajte, prosím, výlučne tento spôsob odhlasovania.
Neposielajte pani vedúcej správy (ani cez Edupage), telefonický kontakt za účelom odhlásenia využívajte len v nevyhnutných prípadoch.

 

Vedúca ŠJ

0905 550 562

veducakuchyne@msbernolakovo.sk