Pani učiteľky :

 

email: vcelickova@msbernolakovo.sk